top of page

Доклад на Амнести Интернешънъл за България 2023 - 2024 г.

Ако искате да разгледате Годишния доклад за миналия период

2022 - 2023 г., отидете на следващата страница

bottom of page