top of page
 • Снимка на автораAmnesty International Bulgaria

Амнести Интернешънъл България търси Координатор Политики и застъпничество


Амнести Интернешънъл е глобално движение от над 10 милиона души, които се борят за бъдеще, в което правата на човека са зачитани от всички. Обединени от своята споделена човечност, ние вярваме, че имаме силата да създадем положителна и устойчива промяна в обществото.


Във връзка с развитието на офиса и дейността на Амнести Интернешънъл България, търсим да назначим Координатор Политики и застъпничество. Други отворени позиции са Координатор Комуникации и фондонабиране и Координатор Кампании и активизъм (до 14 юли).


Позицията Координатор Политики и застъпничество е вълнуваща възможност за професионалист с експертиза по правата на човека. Търси се личност с изявени качества и опит за наблюдение и ангажиране с национални и международни политики в сферата правата на човека и готовност да приеме предизвикателството да води застъпническите процеси в Амнести Интернешънъл България.


Основната роля на Координатор Политики и застъпничество ще бъде, в сътрудничество с екипа на Амнести Интернешънъл България, да гарантира: 

 • Изработването и изпълнението на стратегии и планове за развитие на областта Политики и застъпничество и цялостната дейност на организацията в България;

 • Координирането на национални и международни политики и експертни теми по правата на човека в България и по света;

 • Реализирането на активно застъпничество за устойчиви промени в национален и международен план, гарантиращи спазване правата на човека в страната и по света;

 • Изграждането на партньорства с държавни институции и гражданския сектор;

 • Засилването на обществената ангажираност в подкрепа на правата на човека. 


Търсен профил:

 • Търсим личност с експертиза по правата на човека и със задълбочено познаване на международната и националната обстановка по ключови свързани теми.

 • Очакваме да имате опит в застъпническите дейности, проследяването на случаи на нарушаване правата на човека и сътрудничеството с държавни институции.

 • Ролята изисква доказан опит в наблюдението и ангажирането с национални и международни политики в сферата правата на човека, както и в създаването на предложения и препоръки за законодателни и административни промени.

 • От координатора ще се изискват стратегическо и аналитично мислене със способност за превръщане на стратегия и концепции в действия.


Условия на работа:

 • Безсрочен трудов договор, с 6-месечен изпитателен срок ;

 • Месечно възнаграждение: 4000 лева бруто;

 • Позицията е локирана в София;

 • 22 дни годишен платен отпуск. 


Как да кандидатствате?

За да кандидатствате, изпратете на английски език своя актуална автобиография, мотивационно писмо и контактите на двама контакти-референти на hr@amnesty.bg. Може да намерите длъжностната характеристика на този линк.


Крайният срок за кандидатстване е 23:59 ч. на 18 август 2024 г.


248 преглеждания0 коментара

Bình luận


bottom of page